6 maja 2015r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r., poz. 618)

11 maja 2015r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2015r., poz. 636)

13 maja 2015r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015r., poz. 651)

14 maja 2015r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich (Dz.U. z 2015r., poz. 674) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015r. Określa wzór zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa oraz o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

22 maja 2015r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. z 2015r., poz. 707) Nowelizacja wchodzi w życie co do zasady z dniem 6 czerwca 2015r. Wprowadza nowe warunki udzielania niektórych świadczeń kardiologicznych: przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca; kardiologiczne zabiegi interwencyjne u pacjentów do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających; Mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami.

2 czerwca 2015r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz.U. z 2015r., poz. 755)

6 czerwca 2015r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. z 2015r., poz. 761) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2015r. Zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

15 czerwca 2015r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U. z 2015r., poz. 808) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2015r. Zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej.

24 czerwca 2015r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015r., poz. 876)

29 czerwca 2015r.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r., poz. 905) Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2015r. i reguluje działalność podmiotów leczniczych prowadzonych w formie jednostki wojskowej.

22 lipca 2015r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U. z 2015r., poz. 1012) Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 6 sierpnia 2015r. Zmiany dotyczą warunków kwalifikowania do pobierania krwi osób, które przeszły niektóre choroby zakaźne.

23 lipca 2015r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. z 2015r., poz. 1026)

24 lipca 2015r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2016r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1033) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. Zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r. Wysokości opłat pozostają na dotychczasowym poziomie.

30 lipca 2015r.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz. 1066) Nowelizacja przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2016r. zwolnień lekarskich w formie elektronicznej.

31 lipca 2015r.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 2015r., poz. 1087) Ustawa wchodzi w życie z końcem października 2015r. i określa szczegółowe zasady stosowania procedury in-vitro.

Możliwość komentowania została wyłączona.