5 czerwca 2014r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz.U. z 2014r., poz. 746)

 

13 czerwca 2014r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2014r., poz. 779)

Więcej o nowym rozporządzeniu pisaliśmy tutaj.

 

23 czerwca 2014r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2014r., poz. 813)

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014r. i polega na wykreśleniu przewidującego, że przy ocenie obniżonej sprawności ruchowej bierze się pod uwagę, czy niepełnosprawność powoduje ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się i przemieszczaniu.

Możliwość komentowania została wyłączona.