Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina, że lekarze którzy zawarli umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych przed dniem 1 lipca 2012r., tj. wg. wzoru określonego w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 25/2012/DGL z dnia 30 kwietnia 2012r., mają możliwość zawarcia w każdym momencie aneksu do dotychczasowej umowy wg. nowego wzoru obowiązującego na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ nr 38/2012/DGL z dnia 30 czerwca 2012r. Proponowany aneks wykreśla m.in. karę umowną – zwrotu nienależnej refundacji, pozostawia jednak kary umowne kwotowe.

Umowy zawierane od dnia 1 lipca 2012r. odpowiadają już aktualnemu wzorowi umowy upoważniającej.

W razie wątpliwości co do tego według którego wzoru zawarli Państwo swoje umowy proszę kontaktować się z POW NFZ tel. 58 32 18 697.

 

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.