Wyniki wyszukiwania dla:

Katarzyna Wiśniewska

10 wyników wyszukiwania.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Gdyni przy ul. Reja 2a poszukuje pracownika na stanowisko: Lekarz specjalista psychiatrii Miejsce pracy: Gdynia Wymiar czasu pracy: ½ etatu Zakres obowiązków: udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Poradni...


Czytaj więcej

Podejście środowiska praktyków i teoretyków do kwestii uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród kobiet zmienia się na przestrzeni lat. Pojawia się coraz więcej konferencji, artykułów, książek dotyczących tej problematyki, a w szczególności uzależnienia od alkoholu. Wiele...


Czytaj więcej
 

OIL w Gdańsku informuje, że w izbie działa Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Został powołany przy Okręgowej Radzie Lekarskiej mocą uchwały numer 35/07/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z 18 października 2007 roku. Jego...


Czytaj więcej

OIL w Gdańsku informuje, że w izbie działa Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Został powołany przy Okręgowej Radzie Lekarskiej mocą uchwały numer 35/07/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z 18 października 2007 roku. Jego...


Czytaj więcej
 

Fot.Pixabay OIL w Gdańsku informuje, że w izbie działa Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Został powołany przy Okręgowej Radzie Lekarskiej mocą uchwały numer 35/07/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z 18 października 2007...


Czytaj więcej
 

Fot/Pixabay Kim są wysokofunkcjonujące osoby uzależnione? Czym różnią się od tych gorzej lub zupełnie źle funkcjonujących? Jak wygląda ich życie, czy potrzebują pomocy? Czy można powiedzieć, że jest to osobna kategoria osób uzależnionych, wymagająca odmiennego...


Czytaj więcej
 

Temat TABU. Dotychczas takim tematem w środowisku lekarskim były uzależnienia. Od paru lat udaje się powoli, choć z ogromnymi przeszkodami, go przełamywać. Tymczasem w tle czai się kolejny. Temat wstydliwy, nie poruszany, nie przystający do...


Czytaj więcej

Lekarze, którzy podejrzewają, że mogą być uzależnieni, często boją się prosić o pomoc. Obawiają się kary, wykluczenia, utraty tzw. „dobrego imienia”, stygmatyzacji lub zwyczajnie wstydzą się swojej „słabości”. Nie wiedzą również, gdzie mogliby uzyskać profesjonalną...


Czytaj więcej

„Czemu lekarze piją? Ilu lekarzy jest uzależnionych? Ile z tych osób się leczy?” Takie i podobne  pytania pojawiają się w mediach, zadawane przez dziennikarzy przy okazji ujawnienia przypadków nietrzeźwości lekarzy wykonujących swoją pracę. Na podobnej...


Czytaj więcej

Podczas uroczystości w gdańskiej Filharmonii Bałtyckiej prawie dwustu lekarzy i lekarzy dentystów z Pomorza otrzymało stałe prawo wykonywania zawodu. - To zawód wymagający, zabiera lwią część życia - mówił młodszym kolegom Roman Budziński prezes OIL...


Czytaj więcej